fredag, februari 20, 2009

Samlade fakta om vinterkräksjukan


Inte aktuellt i vårt hem just nu, men det lär det ju snart bli igen ... *luttrad* Kolla, vad jag hittade! Tack, Serendipity!


Samlade fakta om vinterkräksjukan

"Det förekommer så många frågor, gissningar, spekulationer och felaktigheter kring vinterkräksjukan (VKS) här på FL. Därför har jag samlat fakta i denna tråd.

Det är extra aktuellt i år, då vinterkräksjukan slår nya rekord i Sverige:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/norovirusrapporter/sasongen-2009


Vinterkräksjukan är en virussjukdom orsakad av noroviruset. Detta är en undergrupp inom calicivirusfamiljen. Även ett virus som heter sapovirus hör till samma familj. Så här ser viruset ut:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus

Andra virus som också orsakar maginfluensa är astrovirus, adenovirus och rotavirus. Rotaviruset drabbar främst små barn upp till 2 års ålder som långvariga (6-7 dygn) diarréer samt kräkningar. Vuxna är oftast immuna, man kan få lite diarré. Astrovirus och adenovirus drabbar främst barn i dagisåldern. Vuxna kan drabbas, men oftast inte lika svårt.

Immunitet
Noroviruset (VKS) drabbar både barn och vuxna eftersom man inte utvecklar någon långvarig immunitet mot detta virus. Forskning har inte ännu kunnat fastställa hur länge man är immun efter att ha varit sjuk, men mellan 14 dagar och ett par månader är vad som är troligast, enligt Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet. Man kan alltså inte själv bli sjuk igen av samma virus när man precis tillfrisknat! Samma virus kan inte återsmitta ett barn som just tillfrisknat och kommer tillbaka till dagis. Däremot finns det flera olika genotyper av noroviruset, och man blir endast immun mot just den typ som drabbat en! På dagis kan det gå runt flera olika typer av norovirus samtidigt.

Inkubationstid
Från det att du blivit smittad till det att sjukdomen bryter ut går det 12--48 timmar, med ett medeltal på 30--34 timmar.

Hur länge smittar man?
Man är dessvärre smittsam mycket länge. Innan man kan återgå till arbete eller dagis bör man ha varit helt frisk -- med normal avföring och ha ätit vanlig mat -- i 48--72 timmar. Får man en diarréattack eller kräks igen är det bara att räkna sig som sjuk igen. Det är inte ovanligt att man har en "frisk" period på 1--2 dagar och att det sedan börjar om igen. Detta innebär inte att man blivit "omsmittad" utan att man helt enkelt inte blivit helt frisk sedan sjukdomen startade!

Det finns forskningsresultat som visar att man kan sprida smitta (genom avföringen) upp till ett par månader efter att man blivit frisk. Det är åtminstone klarlagt att man smittar minst 3 dygn efter det att man blivit helt frisk.

Hur smittar man?
VKS smittar genom att virusen sprids från kräkningarna eller avföringen och på något sätt (blöjbyte, spolknappen på toa, ljusknappen i badrummet, kranar...) kommer in i munnen på en annan person. Viruset är inte luftburet på så sätt att det finns i andedräkten! Däremot kan virus virvla runt i luften då någon kräks, eller om man t ex dammsuger en matta där det finns intorkade kräkpartiklar (det kallas aerosolsmitta). Det finns inte virus i saliven, ifall inte personen nyligen kräks. Du kan inte bli smittad genom att få virus i ögonen, de måste in i munnen.

Otroligt smittsamt
VKS är mycket smittsamt. Det räcker med mellan 10 och 100 viruspartiklar för att man ska bli sjuk, och i en diarré eller kräkning finns 10 000 000 partiklar/gram. Viruset kan överleva flera veckor i miljön omkring en, t ex på spolknappen, ljusknappar, handtag, skötbordet, leksaker, mjukisdjur... Minst 12 dagar måste man räkna med att viruset överlever i rumstemperatur på ytor i hemmet/dagis.

Hur ska jag rengöra?
Viruset dör inte av frysning, inte heller av temperaturer på under 70 grader. Man måste upp i en temperatur på 70-80 grader för att viruset ska elimineras.

Viruset dör inte av alkoholbaserade rengöringsmedel, handsprit eller alkogel. Detta eftersom viruset vill kunna klara sig i den mycket frätande magsyran i magsäcken. För att döda norovirus måste man ta till klorinlösning. Om du googlar står det ofta att viruset är motståndskraftigt även mot klorin. Då menar man svagare klorinlösningar som t ex i dricksvattennätet.

Funkar då inte alkogel alls?
Så här säger Kjell-Olof Hedlund: Eftersom nu de flesta inom fältet anser att endast alkoholbaserade medel INTE räcker för att döda noroviruset, så ska rekommendationen vara att först tvätta händerna med tvål och vatten, och därefter använda spriten. Handtvätt i minst 15-20 sekunder avlägsnar nämligen en hel massa virus. Glöm inte att tvätta under ringar, klockor etc. Använder man handsprit därefter måste det vara minst 80%-igt och i kontakt med huden minst 20 sek. Det är själva gnidandet av händerna när man tvättar som avlägsnar flest virus. Att bara skölja är inte särskilt effektivt.

Smittar man innan det bryter ut?
NEJ! VKS är inte som förkylning och influensa. Man är alltså inte smittsam innan sjukdomen bryter ut. Så fort man har blivit dålig är man dock mycket smittsam, genom avföringen och kräkningarna.

Ska syskon till sjuka barn hållas hemma?
Det är olika policy på olika förskolor. Anledningarna till att det är bra att hålla syskon hemma är främst två:
* Risken är stor att syskonet är smittat och att sjukdomen bryter ut på dagis och därmed smittar många andra.
* Viruset kan finnas på syskonets händer och kläder och på så sätt sprida sig på dagiset.

Kan jag vara immun mot vinterkräksjukan?
JA! Upp till 20 % av befolkningen har en mutation i en gen som kallas Fut2. Denna mutation gör att man inte är mottaglig för norovirussmittan. Det har inget samband med vilken blodgrupp du har! Är du immun är det bara att tacka och ta emot, och kanske börja ta hand om alla som ligger sjuka. ;-)

Vill du veta om du är bärare av genen som ger immunitet? För 800 kr kan du testa dig här:
https://www.dna-guide.com/tester/dna_norovirus

Kan det vara VKS även om mitt barn bara kräks två gånger och inte alla i familjen blir smittade?
JA! Det kan det absolut. Alla reagerar inte likadant, och inte ens samma person drabbas på samma sätt varje gång. Alla i familjen behöver inte drabbas varje gång. Det kan ändå vara norovirus, och ditt barn kan smitta andra på dagis! Håll barnet hemma minst 48 timmar!

Mitt barn kräktes på måndagen, men jag blev inte sjuk förrän på lördagen. Inte kan det vara samma smitta?
JO! Det kan det. Hemma hos er finns många ställen där det kan ha samlats virus, och de kan överleva ett par veckor. Du kan ha tagit i ett dörrhandtag där det satt virus flera dagar efter att ditt barn har tillfrisknat. Eller bara handtvättat barnets nerkräkta gosedjur i 30 grader = viruset överlever.

Är vinterkräksjukan samma som kallades maginfluensa när jag var liten?
JA! Det var norovirus, eller möjligen sapovirus, astrovirus eller adenovirus, den gången också. Ordet vinterkräksjuka som började ersätta maginfluensa i Sverige i början av 2000-talet, kommer från engelskans winter vomiting disease som beskrevs första gången 1929 av forskaren J Zahorsky.

Vad ska man äta när man är sjuk och efter?
Det är viktigt med vätska, särskilt barn blir uttorkade mycket fort. Kräkningar kan behandlas med små mängder dryck, ofta med tesked eller i mugg. Undvik att ge barnet nappflaska eftersom sugandet ökar illamåendet. Även diarré behandlas genom att ge barnet små måltider eller vätska ofta, men man behöver inte vara lika försiktig som vid kräkningar. Barn i åldrarna 6-12 månader behöver en halv till en liter vätska per dygn och barn över ett år en till en och en halv liter.

Ett grovt mått är "en kopp för varje diarré".

Ge inte mjölk, mjölkprodukter eller fullkorn till barn som just tillfrisknat, det klarar magen och tarmarna inte av. Man kan bli tillfälligt laktosöverkänslig efter genomgången magsjuka. Tänk på att även vanlig majs-och risvälling innehåller laktos!

Hjälper vitpepparkorn mot VKS?
NEJ! Vinterkräksjukan orsakas av ett virus. Det spelar alltså ingen roll ifall vitpeppar möjligtvis hjälper mot bakterier. Det hjälper inte mot virus.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/myter-och-folktro/myter--peppar-peppar

Har du kräkfobi?
Så att det påverkar din vardag och ditt liv, särskilt nu på vinterhalvåret? Fobin heter med ett finare ort emetofobi. Mer fakta finns här: http://www.emetofobi.se/?page=faq

Finns det inget vaccin mot vinterkräksjukan?
Ligocyte Pharmaceuticals Inc håller på med kliniska prövningar gällande ett vaccin, men det tar många år innan det isåfall når marknaden.
http://www.ligocyte.com/norovirus/norovirus.html "Vidare:"Lite mer om behandling

Vad kan du göra själv om ditt barn får diarré och/eller kräkningar?
Skriv upp vad barnet får i sig och hur mycket det kissar, bajsar och kräks samt ta tempen. En sådan lista underlättar vid eventuell telefonkontakt med sjukvården.

Kräkningar
Under de första 4-6 timmarna ges klar dryck från sked, 1-2 skedar var femte minut.
Låt barnet emellanåt vila längre perioder.
Exempel på klar dryck är vätskeersättning (finns på apoteket), svag saft eller äppeljuice (ej light) och isglass.

Kräkningar och diarré
När kräkningarna avtagit, men diarréerna fortsätter: Ge klar dryck tills magen verkar ha lugnat sig.
Ge sedan det som barnet är sugen på, men i små portioner.
Undvik mjölk och glass de första 3--4 dagarna.
Undvik fullkornsvälling och andra fullkornsprodukter tills avföringen är normal.
Det kan ta upp till två veckor innan avföringen blir normal.

Vätskebehov
Barn i åldern 6-12 månader behöver 1 liter vätska per dygn.
Barn 1--7 år behöver 1--1,5 liter per dygn.
Barn 8--12 år behöver 1,5--2 liter per dygn.
Tonåringar behöver upp till 2,5 liter per dygn.
Vid svårare diarré ges första dygnet enbart vätska, till exempel i form av vätskeersättning (finns på apoteket)."---

Jag önskar lägga till också att man ska observera att "mjölk" i de här sammanhangen betyder komjölk -- som är slembildande -- inte bröstmjölk. Ofta kan bröstmjölken vara det enda som barnet kan behålla, så om barnet klarar av själva sugandet och inte mår illa av det så är det jättebra att amma under kräksjukor!


Inga kommentarer: