tisdag, augusti 08, 2006

Till barnen i Libanon

Genom Solidaritetsbloggens pågående insamling kan du hjälpa barnen i Libanon. Solidaritetsbloggens pengar går i denna insamlingsrunda till Rädda Barnen, som skriver så här på sin hemsida:

Barnen drabbas hårdas av krisen i Mellanöstern!
Barnen behöver mat och vatten, mediciner och läkarvård. De behöver tak över huvudet. De behöver en skyddad miljö där de kan fortsätta leka i trygghet. Stöd oss i detta arbete.Gör det, gå in på Solidaritetsbloggen och hjälp till, sprid sedan detta!

Inga kommentarer: