torsdag, oktober 13, 2005

Dagens fundering

Snodd av en kollega faktiskt:

Är inte Svenska Akademiens Ordbok helt onödig?Ja, det är en himla skillnad mellan ordlistan och ordboken.


NE.se beskriver SAOB så här:

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven av Svenska Akademien med redaktion i Lund. År 2002 hade 33 volymer (t.o.m. ordet talkumera) utkommit. SAOB tillhör de stora historiska ordböckerna eller nationalordböckerna, och dess närmaste likar är Deutsches Wörterbuch, Woordenboek der Nederlandsche Taal och Oxford English Dictionary. En huvudartikel upplyser om ordets uttal och böjning samt böjnings- och formväxling. Vidare ges uppgift om ordets etymologi.

Betydelsebeskrivningen illustreras med språkprov. Stor vikt läggs vid ordens betydelseutveckling. SAOB:s användbarhet har ökat genom att de utgivna delarna av ordboken är optiskt inlästa och programmerade för informationssökning tvärs genom verket.

I Svenska Akademiens stadgar från 1786 upptas som en uppgift att skriva en "Svensk ordabok". Denna var avsedd att vara normativ och ett hjälpmedel i arbetet "uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet". Redan samma år fördelades ett antal bokstäver på akademiledamöter samtidigt som efter hand medhjälpare utanför Akademien anlitades.

År 1835, efter det att ordboksarbetet i praktiken legat nere ett par decennier, inventerade dåvarande ständige sekreteraren Berhard von Beskow kvarlåtenskapen efter vad som kallats "Den gustavianska ordboken". Denna utgjordes av ett antal manuskript, varibland Kellgrens närmast mästerliga behandling av orden av och ande är mest kända. Ett andra försök att förverkliga Akademiens ordboksuppdrag igångsattes av Beskow. Den planerade ordboken fick då en historisk inriktning, och insamlingen av i synnerhet äldre språkprov påbörjades med C.A. Hagberg i spetsen för arbetet.

År 1870 utkom ett provhäfte, som omfattade bokstaven A. Detta utsattes för betydande kritik, och Akademien var först 14 år senare beredd att ställa sig bakom utgivandet av ordboken. Under ledning av Theodor Wisén uppgjordes 1884 en ordboksplan, vartill senare fogades detaljerade redigeringsregler. Det första häftet utkom 1893, den första volymen 1898.Liksom. Man har just börjat på bokstaven T! Efter att ha hållit på i måååååååååååånga år. Suck. Den är ju redan föråldrad. Visst, historiskt perspektiv, men det är ju gammal stavning som gäller i den, och var är de modernare orden? Den finns på nätet numera också, men jag har aldrig lyckats hitta nåt vettigt i den som jag inte har fått tag i nån annanstans.

Undrar förresten vem som finansierar utgivningen och forskningen...?

4 kommentarer:

alter ego sa...

Men tänk ändå, du har skrivit ett långt inlägg om denna bok! Så något verkar den ju ha lett till. ;o)

Annika sa...

Statligt finansierad.

Jag använder den på nätet rätt ofta.

Annika sa...

... annars gillar jag även språknämndens frågelåda.

crrly sa...

alter ego: :) Jag funderade faktiskt i samma banor när jag la ut inlägget...! ;)

annika: Språknämndens frågelåda är jättebra! Språknämnden är öht jättebra, bara det att de ibland inte är säkra på vad de har svarat muntligen och vad de har rekommenderat i Språkregler...