onsdag, augusti 03, 2005

Språkriktighet


Boktips:

Nyutkomna Språkriktighet, utgiven på Norstedts Akademiska Förlag, sammanställd av Svenska språknämnden.

Så här sägs det på bokens hemsida:

"Språkriktighetsboken är en modern, utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor. Den tar upp de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan. Här hittar man moderna klassiker som valet mellan större än mig eller större än jag; före eller innan, sin eller hans. Men också nyare språkriktighetsfrågor tas upp, till exempel ofullständiga meningar, kommer att resa eller kommer resa, könsneutrala pronomen och satsradningar.

Språkriktighetsboken ger rekommendationer om hur man lämpligen formulerar sig, men rymmer också en utförlig diskussion kring varje språkriktighetsfråga. Läsaren får alltså mer än bara ett skrivråd. Boken förmedlar också kunskaper som gör det möjligt att ta aktiv del i språkriktighetsdiskussioner och självständigt ta ställning.

Boken vänder sig till lärare, studenter, informatörer, journalister, redaktörer -- ja, till alla som arbetar aktivt med svenskt skriftspråk. Boken är också lämplig som kursbok på universitetens grundkurser i svenska."


Vi har skaffat den till jobbet (hurra!) och jag har läst lite i den här och var. Intressant och bra, och är man som jag familjär med en del av författarna känner man väl igen deras stil, tongångar och exemplen de tar upp.

2 kommentarer:

Vi på Kantarellen sa...

Det är nog inget för mig. Jag är oförbätterlig!

crrly sa...

mamselamsen: Hur menar du då?? Så bra att du inte kan bli bättre? :)